Giglovce

Katastrálne územia

Giglovce 815101

Základné sídelné jednotky

Giglovce 21510