Girovce

Katastrálne územia

Girovce 815144

Základné sídelné jednotky

Girovce 21514