Glabušovce

Katastrálne územia

Glabušovce 815152

Základné sídelné jednotky

Glabušovce 21515

Banskobystrický kraj (6) » Okres Veľký Krtíš (610) » Glabušovce (SK032A516007)