Glabušovce

Katastrálne územia

Glabušovce 815152

Základné sídelné jednotky

Glabušovce 21515