Gortva

Katastrálne územia

Bizovo 815225
Čenice 815233
Gortva 815217

Základné sídelné jednotky

Gortva 21521
* KÚ Čenice 21523
Kyselka 21522