Gribov

Katastrálne územia

Gribov 815292

Základné sídelné jednotky

Gribov 21529

Prešovský kraj (7) » Okres Stropkov (711) » Gribov (SK041B527289)