Gribov

Katastrálne územia

Gribov 815292

Základné sídelné jednotky

Gribov 21529