Gyňov

Katastrálne územia

Gyňov 815306

Základné sídelné jednotky

Gyňov 21530