Gyňov

Katastrálne územia

Gyňov 815306

Základné sídelné jednotky

Gyňov 21530

Košický kraj (8) » Okres Košice - okolie (806) » Gyňov (SK0426521388)