Habovka

Katastrálne územia

Habovka 815322

Základné sídelné jednotky

Habovka 21532