Habura

Katastrálne územia

Habura 815331

Základné sídelné jednotky

Habura 21533