Hačava

Katastrálne územia

Hačava 815365

Základné sídelné jednotky

Hačava 21536