Háj

Katastrálne územia

Háj 866008

Základné sídelné jednotky

Háj 26600