Háj

Katastrálne územia

Háj 815381

Základné sídelné jednotky

Háj 21538