Hajnáčka

Katastrálne územia

Hajnáčka 815411

Základné sídelné jednotky

Gortva 21540
Hajnáčka 21541
Hajnáčka - tehelňa 21543
Šťavica 21542