Hájske

Katastrálne územia

Hájske 815446

Základné sídelné jednotky

Hájske 21544
Mladý háj 21545

Nitriansky kraj (4) » Okres Šaľa (405) » Hájske (SK0235500241)