Hajtovka

Katastrálne územia

Hajtovka 815462

Základné sídelné jednotky

Hajtovka 21546