Haláčovce

Katastrálne územia

Haláčovce 815471

Základné sídelné jednotky

Haláčovce 21547