Haligovce

Katastrálne územia

Haligovce 815578

Základné sídelné jednotky

Haligovce 21557
Mostisko 21553