mesto

Handlová

Časti obce

Handlová 403120
Morovno 406338
Nová Lehota 406867

Katastrálne územia

Handlová 815608
Morovno 838501
Nová Lehota 841803

Základné sídelné jednotky

Banícka kolónia Malá Hôrka 21562
Dolný koniec 21563
Handlová - stred 21560
Horný koniec 21565
Morovnianske sídlisko 28094
Morovno 23850
Nová Lehota 24180
Priemyselný obvod 21561
Pstruháre 21564
Sídlisko - sever 28095
Veľký Grič 21566

Trenčiansky kraj (3) » Okres Prievidza (307) » Handlová (SK0227513997)