Hanigovce

Katastrálne územia

Hanigovce 815675

Základné sídelné jednotky

Hanigovce 21567

Prešovský kraj (7) » Okres Sabinov (708) » Hanigovce (SK0418524441)