Haniska

Časti obce

Grajciar 416216
Haniska 403131

Katastrálne územia

Haniska 815691

Základné sídelné jednotky

Grajciar 21568
Haniska 21569