Haniska

Katastrálne územia

Haniska 815705

Základné sídelné jednotky

Haniska I 21570
Haniska II 27867

Prešovský kraj (7) » Okres Prešov (707) » Haniska (SK0417518522)