Harakovce

Katastrálne územia

Harakovce 815764

Základné sídelné jednotky

Harakovce 21576

Prešovský kraj (7) » Okres Levoča (704) » Harakovce (SK0414526525)