Harhaj

Katastrálne územia

Harhaj 815772

Základné sídelné jednotky

Harhaj 21577

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Harhaj (SK0411519219)