Harmanec

Katastrálne územia

Harmanec 815799

Základné sídelné jednotky

Harmanec 21579