Hatalov

Časti obce

Hatalov 403155
Ridzina 415108

Katastrálne územia

Hatalov 815918

Základné sídelné jednotky

Hatalov 21591
Ridzina 28306