Hatné

Katastrálne územia

Hatné 815926

Základné sídelné jednotky

Hatné 21592
Sanka 21593