Havka

Katastrálne územia

Havka 815951

Základné sídelné jednotky

Havka 21595

Prešovský kraj (7) » Okres Kežmarok (703) » Havka (SK0413523461)