Havranec

Katastrálne územia

Havranec 815969

Základné sídelné jednotky

Havranec 21596

Prešovský kraj (7) » Okres Svidník (712) » Havranec (SK041C527301)