Hažín

Katastrálne územia

Hažín 815977

Základné sídelné jednotky

Hažín 21597