Heľpa

Katastrálne územia

Heľpa 816019

Základné sídelné jednotky

Heľpa 21601