Henclová

Časti obce

Henclová 403167
Tichá Voda 413343

Katastrálne územia

Henclová 816035

Základné sídelné jednotky

Henclová 21603
Tichá Voda 28299

Košický kraj (8) » Okres Gelnica (801) » Henclová (SK0421526550)