Herľany

Časti obce

Herľany 403179
Žírovce 403181

Katastrálne územia

Herľany 816060
Žírovce 816078

Základné sídelné jednotky

Herľany 21606
Žírovce 21607