Hiadeľ

Katastrálne územia

Hiadeľ 816124

Základné sídelné jednotky

Hiadeľ 21612