Hladovka

Katastrálne územia

Hladovka 816159

Základné sídelné jednotky

Hladovka 21615