Hliník nad Hronom

Katastrálne územia

Hliník nad Hronom 816191

Základné sídelné jednotky

Hliník nad Hronom 21619
Hliník nad Hronom - sídlisko 21620

Banskobystrický kraj (6) » Okres Žiar nad Hronom (613) » Hliník nad Hronom (SK032D516767)