Hlinné

Katastrálne územia

Hlinné 816221

Základné sídelné jednotky

Hlinné 21622