mesto

Hlohovec

Časti obce

Hlohovec 403211
Šulekovo 409511

Katastrálne územia

Hlohovec 816248
Šulekovo 861847

Základné sídelné jednotky

Blanáre 21636
Dlhé diely 21634
Dolná sihoť 28039
Hlohovec - stred 21624
Kamenné hory 21633
Nábrežie I 21626
Nábrežie II 21625
Nová štvrť 28040
Peter 21630
Priemyselný obvod - juh 28315
Priemyselný obvod - sever 21631
Starý háj 21635
Starý Hlohovec 21627
Šulekovo 26184
Teplá dolina 21637
Terezov 26182
Tokajka 21638
Účelové zariadenie 21632
Vinohradská 21628

Trnavský kraj (2) » Okres Hlohovec (203) » Hlohovec (SK0213507032)