Hniezdne

Katastrálne územia

Hniezdne 816418

Základné sídelné jednotky

Hniezdne 21641
Priemyselný obvod 25811