Hnilčík

Časti obce

Bindt 413320
Hnilčík 403234
Ráztoky 413318

Katastrálne územia

Hnilčík 816434

Základné sídelné jednotky

Bindt 21642
Hnilčík 21643
Ráztoky 21644