Hnilec

Časti obce

Delava 413306
Hnilec 403246

Katastrálne územia

Hnilec 816477

Základné sídelné jednotky

Delava 21646
Hnilec 21647