Hnojné

Katastrálne územia

Hnojné 816507

Základné sídelné jednotky

Hnojné 21650

Košický kraj (8) » Okres Michalovce (807) » Hnojné (SK0427522465)