Hnojné

Katastrálne územia

Hnojné 816507

Základné sídelné jednotky

Hnojné 21650