mesto

Hnúšťa

Časti obce

Brádno 401535
Hačava 403090
Hnúšťa 403258
Likier 413630
Polom 407756

Katastrálne územia

Brádno 804011
Hačava 815349
Hnúšťa 816515
Polom 848026

Základné sídelné jednotky

Brádno 20401
Dianišovo 27741
Hačava 21534
Hnúšťa - juh 27737
Hnúšťa - sever 27740
Hnúšťa - stred 21651
Likier 21652
Maša 21653
Miestny priemyselný obvod 27739
Mútnik 21654
Pod Ostrou 27742
Polom 24802
Priemyselný obvod 27736
Sinec 27743
Skálie 21535