Hodejov

Katastrálne územia

Hodejov 816558

Základné sídelné jednotky

Hodejov 21655