Hodkovce

Katastrálne územia

Hodkovce 816574

Základné sídelné jednotky

Hodkovce 21657