Holčíkovce

Katastrálne územia

Holčíkovce 816591

Základné sídelné jednotky

Holčíkovce 21659

Prešovský kraj (7) » Okres Vranov nad Topľou (713) » Holčíkovce (SK041D528731)