Holiare

Katastrálne územia

Dolné Holiare 816612
Horné Holiare 816621

Základné sídelné jednotky

Dolné Holiare 21661
Horné Holiare 21662

Nitriansky kraj (4) » Okres Komárno (401) » Holiare (SK0231580911)