Honce

Katastrálne územia

Honce 816892

Základné sídelné jednotky

Honce 21689

Košický kraj (8) » Okres Rožňava (808) » Honce (SK0428525731)