Hontianske Tesáre

Časti obce

Báčovce 400830
Dvorníky 402930
Hontianske Tesáre 403374
Šipice 412132

Katastrálne územia

Báčovce 800457
Dolné Šipice 860875
Dvorníky 814083
Hontianske Tesáre 816973
Horné Šipice 860867

Základné sídelné jednotky

Báčovce 20045
Dvorníky 21408
Hontianske Tesáre 21697
* KÚ Dolné Šipice 26087
Patkoš 21409
Rómska osada 21696
Šipice 26086

Banskobystrický kraj (6) » Okres Krupina (605) » Hontianske Tesáre (SK0325518425)