Hôrka

Časti obce

Hôrka 403404
Kišovce 414669
Ondrej 414657
Primovce 414645

Katastrálne územia

Hôrka 817040

Základné sídelné jednotky

Hôrka 21704
Kišovce 21705
Ondrej 21706
Primovce 21707