Hôrka nad Váhom

Katastrálne územia

Hôrka nad Váhom 817104

Základné sídelné jednotky

Hôrka nad Váhom 21710
Pod brehmi 21712