Hôrky

Katastrálne územia

Hôrky 817139

Základné sídelné jednotky

Hôrky 21713